401(k) Explained: Điều Gì Bạn Cần Biết

Kế hoạch tiết kiệm hưu trí 401(k) là một phần quan trọng của kế hoạch tài chính cá nhân của nhiều người ở Mỹ. Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp người lao động tiết kiệm cho tuổi già và hưởng lợi ích từ lợi tức đầu tư. Dưới đây là điều cần biết về 401(k):

1. Định Nghĩa của 401(k)

401(k) là một loại kế hoạch tiết kiệm hưu trí được công ty tài trợ cho phép nhân viên góp phần thu nhập trước thuế của họ vào một tài khoản đặc biệt. Tiền góp vào tài khoản 401k là gì thường được đầu tư vào một loạt các quỹ đầu tư, như cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tiền thị trường.

2. Ưu Điểm của 401(k)

  • Thuế: Các khoản tiền góp vào tài khoản 401(k) thường được trừ trước thuế, giúp giảm thu nhập chịu thuế trong năm nay. Lợi nhuận đầu tư cũng không chịu thuế cho đến khi rút tiền từ tài khoản.
  • Phù Hợp: Vì kế hoạch 401(k) được tài trợ bởi công ty, nhiều người lao động thấy đây là một cách tiết kiệm hưu trí dễ dàng và tiện lợi.
  • Lựa Chọn Đầu Tư: Người góp có thể lựa chọn từ nhiều loại quỹ đầu tư khác nhau để phù hợp với mục tiêu đầu tư và sở thích rủi ro của họ.

3. Hạn Chế của 401(k)

  • Hạn Chế Rút Tiền: Thường có các hạn chế về việc rút tiền từ tài khoản 401(k) trước tuổi hưu trí, có thể phải chịu phạt nếu rút tiền trước tuổi 59,5 tuổi.
  • Giới Hạn Về Góp: Có một giới hạn hàng năm đối với số tiền mà một người có thể góp vào tài khoản 401(k).

4. Quản Lý 401(k) Của Bạn

  • Theo Dõi và Điều Chỉnh: Đảm bảo bạn theo dõi hiệu suất đầu tư của mình và điều chỉnh tỷ lệ góp và lựa chọn đầu tư theo thời gian.
  • Tận Dụng Đóng Góp Tự Động: Nhiều công ty cho phép người lao động thiết lập đóng góp tự động từ mức lương của họ vào tài khoản 401(k), giúp họ tiết kiệm một cách tự động và liên tục.

Tóm lại, kế hoạch tiết kiệm hưu trí 401(k) là một công cụ quan trọng giúp người lao động chuẩn bị cho tuổi già và tạo ra nguồn tài chính ổn định trong tương lai. Để tận dụng tối đa ưu điểm của nó, quan trọng là phải hiểu rõ về cách hoạt động và quản lý kế hoạch 401(k) của bạn một cách tỉ mỉ.

Anonymous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *